LOTUS FOIL - Brand New Self-Cleaning foil for Touch Screen >
×

Podstatou projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj uživatelského softwaru pro dotykové panely.

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj nové generace uživatelského softwaru pro konfiguraci a optimalizaci kapacitních dotykových panelů.

V průběhu projektu budou realizovány zejména následující aktivity:

Výstupem projektu bude nový, plně funkční uživatelský software pro efektivní konfiguraci a pokročilou optimalizaci nastavení dotykových panelů v závislosti na rozdílném provozním prostředí a klimatických podmínkách.